Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/11/2016

Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Đây là câu hỏi mà em rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật, em là Trần Khánh Chi, hiện đang sinh sống và học tập tại TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ email của em là tran***@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng đã được quy định cụ thể tại Điều 17 Thông tư 04/2015/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

   Theo đó, việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được quy định như sau:

   1. Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.

   Việc kiểm tra được tổ chức không quá 02 (hai) lần trong một năm. Thời gian và kế hoạch kiểm tra cụ thể được thông báo cho các Sở Tư pháp chậm nhất là một tháng trước ngày tổ chức kiểm tra.

   2. Chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối quý 1 và quý 3, Sở Tư pháp gửi Bộ Tư pháp văn bản đề nghị kèm theo danh sách và hồ sơ của người đăng ký tham dự kiểm tra của quý đó và danh sách người dự kiến đăng ký tham dự kiểm tra của quý tiếp theo.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành nghề công chứng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn