Tổ chức thứ hai phải từ chối khi tổ chức thứ nhất đang thụ lý việc trợ giúp pháp lý

Ngày hỏi:26/04/2021

Xin hỏi khi tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đang thụ lý giải quyết việc trợ giúp cho người khuyết tật thì người này tiếp tục muốn tổ chức thứ hai giải quyết cho mình. Như vậy, tổ chức thực hiện việc trợ giúp pháp lý thứ hai này phải từ chối đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 30 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định về nội dung trên như sau:

   3. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối thụ lý và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Yêu cầu trợ giúp pháp lý không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Yêu cầu trợ giúp pháp lý có nội dung trái pháp luật;

   c) Người được trợ giúp pháp lý đã chết;

   d) Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác thụ lý, giải quyết.

   Như vậy, khi vụ việc đang được một tổ chức thứ nhất thực hiện trợ giúp pháp lý thụ lý, giải quyết thì tổ chức thứ hai phải từ chối thụ lý theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Người trợ giúp pháp lý
  Quỹ trợ giúp pháp lý
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn