Tôi muốn mời 2 người chứng nhận vào bản công chứng Di Chúc với vai trò làm chứng có được không?

Ngày hỏi:02/04/2015

Tôi có nhu cầu muốn lập di chúc để định đoạt khối tài sản của mình. Ngoài việc yêu cầu công chứng viên chứng nhận vào bản di chúc, tôi muốn mời hai người khác cùng chứng nhận vào di chúc với vai trò là người làm chứng, như vậy có đúng hay không?

  Nội dung này được Công chứng viên Nguyễn Dũng tư vấn như sau:

  • Theo Điều 654 Luật Dân Sự có quy định về điều kiện người làm chứng cho việc lập di chúc, cụ thể như sau:

   Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau:

   - Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

   - Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

   - Người chưa đủ 18 tuổi, không có năng lực hành vi dân sự.

   Tại Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng năm 2015 có quy định rõ về các trường hợp công chứng bắt buộc phải có người làm chứng.

   Nếu hai người do bác mời không thuộc các trường hợp nêu trên thì đều có thể trở thành người làm chứng trong bản di chúc của bác.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN DŨNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn