Trách nhiệm của cán bộ chứng thực về nội dung chứng thực

Ngày hỏi:20/07/2007
Hiện tại Nghị định 79 có quy định về chứng thực chữ ký. Người cần chứng thực chữ ký cần ký trước mặt cán bộ chứng thực. Vậy cán bộ chứng thực có chịu trách nhiệm về nội dung chứng thực hay không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào khoản 6 Điều 2 của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, thì “Chứng thực chữ ký là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 5 Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người đã yêu cầu chứng thực”.

   Chữ ký được chứng thực theo quy định của Nghị định 79/2007/NĐ-CP chỉ có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản (Khoản 2 Điều 3). Như vậy, cán bộ thực hiện chứng thực chỉ chịu trách nhiệm về tính chính xác của chữ ký chứng thực, nhằm mục đích chứng minh chữ ký trong văn bản, giấy tờ đúng là chữ ký của người yêu cầu chứng thực mà không chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản có chữ ký chứng thực đó.

   Nguồn: moj.gov.vn


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn