Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý hoạt động của Thừa phát lại

Ngày hỏi:06/03/2020

Tôi đang tìm hiểu về hoạt động của Thừa phát lại, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc quản lý hoạt động của Thừa phát lại? Nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 68 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại địa phương, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   - Quản lý hoạt động của Thừa phát lại ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến về hoạt động của Thừa phát lại;

   - Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương;

   - Cho phép thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động Văn phòng Thừa phát lại;

   - Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thừa phát lại theo quy định của pháp luật;

   - Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn