Ủy ban nhân dân xã có được chứng thực chữ ký của người dịch không?

Ngày hỏi:13/11/2020

Đối với chữ ký của người dịch thì liệu ủy ban nhân dân xã có được chứng thực hay không? Căn cứ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ủy ban nhân dân xã có được chứng thực chữ ký của người dịch không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2b Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định như sau:

   - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   + Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

   + Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch.

   Như vậy, đối với chữ ký của người dịch thì ủy ban nhân dân xã không được chứng thực theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn