Văn bản công chứng có hiệu lực từ ngày nào?

Ngày hỏi:03/04/2021

Xin hỏi đối với văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Luật Công chứng 2014 quy định nội dung trên như sau:

   Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

   Như vậy, theo quy định thì ngày mà công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng thì văn bản công chứng đó mới có hiệu lực.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn