Văn bản công chứng có phải ghi cụ thể giờ, phút không?

Ngày hỏi:21/05/2020

Về vấn đề công chứng hợp đồng, giao dịch, Luật sư cho tôi hỏi có phải ghi cụ thể giờ, phút trong văn bản công chứng hay không? Hay chỉ cần ghi ngày tháng là được? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Văn bản công chứng có phải ghi cụ thể giờ, phút không?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 45 Luật Công chứng 2014 có quy định như sau:

   - Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xoá, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   - Thời điểm công chứng phải được ghi cả ngày, tháng, năm; có thể ghi giờ, phút nếu người yêu cầu công chứng đề nghị hoặc công chứng viên thấy cần thiết. Các con số phải được ghi cả bằng số và chữ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Như vậy theo quy định này, trong văn bản công chứng không bắt buộc phải ghi cụ thể giờ, phút bạn nhé. Tuy nhiên nếu người yêu cầu công chứng đề nghị hoặc công chứng viên thấy cần thiết thì có thể ghi giờ, phút.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn