Văn phòng thừa phát lại có được chuyển nhượng không?

Ngày hỏi:03/03/2020

Tôi có mở một Văn phòng Thừa phát lại và đã hoạt động được 01 năm. Tuy nhiên hiện nay do một số khó khăn không thể tiếp tục hoạt động nên tôi muốn chuyển nhượng lại. Vậy tôi có được phép chuyển nhượng không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 28 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại như sau:

   - Văn phòng Thừa phát lại có thể được chuyển nhượng cho các Thừa phát lại khác đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này. Văn phòng Thừa phát lại chỉ được chuyển nhượng khi đã hoạt động được ít nhất 02 năm, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

   - Thừa phát lại đã chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại không được phép thành lập, tham gia thành lập Văn phòng Thừa phát lại mới trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày chuyển nhượng, nhưng được phép hành nghề Thừa phát lại theo chế độ hợp đồng lao động.

   => Như vậy, trường hợp của bạn chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng. Để có thể chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại thì Văn phòng đó phải hoạt động được tối thiểu 02 năm.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn