Vi bằng được xem là nguồn chứng cứ không?

Ngày hỏi:15/01/2021

Theo Nghị định 08/2020 của Chính phủ về hoạt động Thừa phát lại thì đối với vi bằng có được xem là nguồn chứng cứ không? Cụ thể trong vụ việc dân sự, hành chính.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vi bằng được xem là nguồn chứng cứ không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, theo quy định trên có thể thấy đối với trong việc giải quyết vụ việc dân sự và hành chính vi bằng được xem là nguồn chứng cứ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn