Việc sửa chữa những sai sót trong nội dung sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch

Ngày hỏi:28/10/2014
Việc sửa chữa những sai sót trong nội dung sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Sở tư pháp Hà Nội tư vấn như sau:

  • Sổ hộ tịch là tài liệu gốc, vì vậy các thông tin ghi trong sổ hộ tịch phải đảm bảo tuyệt đối chính xác. Trong trường hợp nội dung của bản chính Giấy tờ hộ tịch đúng, nhưng nội dung trong sổ hộ tịch sai, thì phải sửa chữa nội dung sai sót đã trong sổ hộ tịch cho phù hợp Với bản chính giấy tờ hộ tịch.

   Đối Với những sai sót do ghi chép trong sổ hộ tịch, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, viết lại xuống dòng phía dưới, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa để viết lại, cột ghi chú của sổ hộ tịch phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa và ngày, tháng, năm sửa chữa. Cán bộ Tư pháp - hộ tịch đóng dấu vào phần đã sửa chữa.

   Nếu có sai sót trong các giấy tờ hộ tịch, thì hủy giấy tờ hộ tịch đã và viết lại giấy tờ hộ tịch khác.

   Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã ghi trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn