Vừa được bổ nhiệm Công chứng viên có được làm trưởng Văn phòng công chứng?

Ngày hỏi:22/09/2021

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì điều kiện để được làm trưởng Văn phòng công chứng, Công chứng viên đó có yêu cầu về kinh nghiệm không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 22 Luật Công chứng 2014, có quy định:

   1. Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.

   Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

   2. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì công chứng viên Trưởng văn phòng công chứng phải có thời gian hành nghề công chứng từ 2 năm trở lên. Vậy nên, nếu một người vừa được bổ nhiệm là công chứng thì có thể vấn được là Trưởng Văn phòng công chứng. Nếu trước đó có thời gian hành nghề công chứng từ 2 năm trở lên.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn