Xin cấp Phiếu LLTP cho người nước ngoài đã từng tạm trú ở Việt Nam ở đâu?

Ngày hỏi:29/03/2021

Cho hỏi xin cấp Phiếu LLTP số 1 cho người nước ngoài đã từng tạm trú ở Việt Nam ở đâu? Hiện tại họ không ở Việt Nam.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 có quy định:

   Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

   Như vậy, người nước ngoài đã từng cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

   Theo Luật Cư trú 2006 thì nơi cư trú bao gồm cả nơi thường trú và tạm trú.

   Cho nên người nước ngoài đã từng tạm trú tại Việt Nam cũng có thể xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tại Việt Nam.

   Điểm b Khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009 cũng có quy định về thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 như sau:

   Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

   Như vậy, trường hợp này người nước ngoài có thể xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 ở Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn