Xin cho biết người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được miễn thị thực?

Xin cho biết người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được miễn thị thực? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm những giấy tờ gì?

  Nội dung này được Nguyễn Văn Tuấn – Luật sư Công ty TNHH Luật Newvision tư vấn như sau:

  • Xin cho biết người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được miễn thị thực?
   (ảnh minh họa)
  • - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.

   - Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.

   B. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm:

   a. 01 Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu);

   b. 02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4x6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);

   c. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của nước ngoài còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Nếu không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực lưu hồ sơ);

   d. Một trong những giấy tờ sau (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ), nếu có:

   - Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;

   - Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;

   - Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam;

   - Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;

   - Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị);

   - Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị);

   - Giấy khai sinh (kể cả bản sao);

   - Thẻ cử tri mới nhất;

   - Sổ hộ khẩu;

   - Sổ thông hành cấp trước 1975;

   - Thẻ căn cước cấp trước 1975

   - Trích lục Bộ giấy khai sanh cấp trước 1975 (bản sao);

   - Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam (Vietnamese Native).

   e. Trường hợp không có các giấy tờ trên thì nộp một trong những giấy tờ sau:

   - Giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài ở nước đương sự cư trú (theo mẫu quy định); hoặc

   - Giấy bảo lãnh của công dân Việt Nam (theo mẫu quy định).

   Hai loại Giấy bảo lãnh nói trên không cần phải có thủ tục xác nhận hoặc chứng thực thêm.


  Nguồn:

  New Vision Law
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn