Xin tách hộ khẩu ra trước rồi mới nhập hộ khẩu vợ con có được không?

Ngày hỏi:11/09/2019

Thưa luật sư cháu mới lập gia đình bây giờ cháu muốn tách khẩu ra trước rồi mới nhập khẩu của vợ con cháu có được không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tách Sổ hộ khẩu là việc một người đang đăng ký thường trú và có tên trong một Sổ hộ khẩu làm các thủ tục xóa tên trong Sổ hộ khẩu đó (xóa đăng ký thường trú) và đăng ký Sổ hộ khẩu mới.

   Theo quy định tại Điều 26 Luật cư trú 2006 thì:

   1. Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau đây:

   a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

   b) Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;

   c) Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;

   d) Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo mà sống tại cơ sở tôn giáo.

   Tại Khoản 1 Điều 27 Luật cư trú 2006 quy định về tách sổ hộ khẩu như sau:

   1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

   a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

   b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

   Như vậy, trường hợp chỉ có mình tách khẩu thì người đó sẽ đứng tên làm chủ hộ trong Sổ hộ khẩu mới. Nếu có nhiều người tách khẩu và đăng ký chung một Sổ hộ khẩu mới thì sẽ thỏa thuận một người là chủ hộ.

   Do đó, nếu bạn có chỗ ở hợp pháp và đủ điều kiện để được cấp sổ hộ khẩu thì bạn hoàn toàn có thể tách khẩu và sau đó vợ và con của bạn có thể nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của bạn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn