Xử lý hành vi ghi lùi ngày chứng thực

Việc chứng thực ghi lùi lại ngày tháng năm so với thực tế để tạo điều kiện cho đối tượng chia tách tài sản nhằm hưởng lợi khi cấp đất tái định cư thì xử lý thế nào? Vi phạm tội gì? Có thể chuyển cơ quan điều tra khởi tố được không?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Điều 22 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký quy định: Trong khi thi hành nhiệm vụ, quyền hạn về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, người thực hiện nhiệm vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

   Nếu phát hiện thấy hành vi vi phạm pháp luật của người thực hiện chứng thực thì bạn có quyền khiếu nại, tố cáo tới cơ quan có thẩm quyền.Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại, việc tố cáo, giải quyết tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được giải quyết theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp bạn nêu ra, nếu hành vi tạo điều kiện cho đối tượng chia tách tài sản nhằm hưởng lợi khi cấp đất tái định cư của người thực hiện chứng thực có đủ yếu tố cấu thành tội phạm và đủ căn cứ theo quy định của pháp luật thì cơ quan điều tra có thể khởi tố để làm rõ hành vi này. Việc xác định người đó có tội hay không có tội; phạm tội gì; xử lý như thế nào đối với hành vi vi phạm đó thì chưa thể khẳng định ngay được. Việc này phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan điều tra các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp ...) tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để xác định.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công chứng chứng thực
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn