Yêu cầu xác nhận tình trạng độc thân trước thời điểm đăng ký thường trú có đúng không?

Ngày hỏi:26/07/2019

Năm 2003 tôi tạm trú & học ptth tại phường Long Thạnh Mỹ-Q9, năm 2006 đăng ký thường trú tại phường Long Thạnh Mỹ-Q9, năm 2019 kết hôn và tới phường trên làm thủ tục đăng ký kết hôn thì bị từ chối với lý do trước đó tôi đã đủ tuổi kết hôn nhưng không thuộc diện quản lý của họ và yêu cầu tôi về nơi thường trú cũ xin giấy xác nhận độc thân của những năm trước đó họ mới tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn cho tôi như vậy có đúng luật không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì:

   "Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định sau:

   1. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này."

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì:

   "4. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương."

   Như vậy, bạn đăng ký tạm trú năm 2003, đến năm 2006 bạn tại Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9. Do đó, trước năm 2006 bạn không có thường trú tại phường Long Thạnh Mỹ. Cán bộ phường yêu cầu bạn xác nhận tình trạng hôn hôn trước thời điểm đăng ký thường trú tại phường Long Thạnh Mỹ để tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn là đúng quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn