Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính

Ngày hỏi:27/09/2016

Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính được quy định như thế nào? Gần đây, em có quan tâm và tìm hiểu về hoạt động tố tụng hành chính. Em có một thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Nội dung bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính đã được quy định cụ thể Điều 28 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

   Theo đó, việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính được quy định như sau:

   Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại; cá nhân có quyền tố cáo hành vi, quyết định trái pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào trong hoạt động tố tụng hành chính.

   Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật; thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết cho người đã khiếu nại, tố cáo.

   Như vậy, trong suốt quá trình tố tụng hành chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi, quyết định trái pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Tố tụng Hành chính 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn