Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ dân sự phải có các nội dung gì?

Ngày hỏi:04/10/2016

Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ phải có các nội dung gì? Bạn đọc Đặng Minh, địa chỉ mail minhdang****@gmail.com hỏi: Tôi có tham gia một phiên hòa giải dân sự (về tranh chấp đất). Trong phiên hòa giải, tôi có thấy lập biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. Cho tôi hỏi: Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ phải có các nội dung gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

   Theo đó, Thư ký Tòa án phải lập biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.

   Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ phải có các nội dung chính sau đây:

   a) Ngày, tháng, năm tiến hành phiên họp;

   b) Địa điểm tiến hành phiên họp;

   c) Thành phần tham gia phiên họp;

   d) Ý kiến của các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của các đương sự về các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 210 của Bộ luật này;

   đ) Các nội dung khác;

   e) Quyết định của Tòa án về việc chấp nhận, không chấp nhận các yêu cầu của đương sự.

   (Khoản 2 Điều 211 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

   Biên bản phải có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia phiên họp, chữ ký của Thư ký Tòa án ghi biên bản và của Thẩm phán chủ trì phiên họp. Những người tham gia phiên họp có quyền được xem biên bản ngay sau khi kết thúc phiên họp, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản và ký xác nhận hoặc điểm chỉ.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn