Hoãn phiên toà phúc thẩm hành chính

Ngày hỏi:31/08/2016

Tại phiên tòa phúc thẩm hành chính, đương sự vắng mặt do bị bệnh nặng. Tòa phúc thẩm ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định này là đúng hay sai?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Việc hoãn phiên toà phúc thẩm được quy định tại Điều 232 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Theo đó, các trường hợp phải hoãn phiên toà bao gồm:

   "Điều 232. Hoãn phiên tòa phúc thẩm

   1. Các trường hợp phải hoãn phiên tòa:

   a) Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 161, khoản 3 và khoản 4 Điều 223, khoản 1 Điều 225 của Luật này;

   b) Thành viên Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, người phiên dịch bị thay đổi mà không có người thay thế ngay;

   c) Người giám định bị thay đổi;

   d) Cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa.

   2. Trường hợp hoãn phiên tòa được quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 2 Điều 160 của Luật này.

   3. Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 163 của Luật này."

   Quyết định hoãn phiên tòa của tòa phúc thẩm trong trường hợp này là đúng với quy định tại khoản 1 Điều 225 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, cụ thể:

   "Điều 225. Sự có mặt của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người giám định, người phiên dịch và người làm chứng

   1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

   Tòa án thông báo cho người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ biết về việc hoãn phiên tòa."

   Trên đây là quy định về việc hoãn phiên toà phúc thẩm trong vụ án hành chinh.

   Bạn có thể tham khảo chi tiết tại Luật tố tụng hành chính 2015.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn