Hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Ngày hỏi:31/08/2016

Theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được quy định tại Điều 261 Luật Tố tụng hành chính 2015, cụ thể:

   "Điều 261. Hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

   1. Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có quyền hoãn thi hành bản án, quyết định để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Thời hạn hoãn không quá 03 tháng.

   Đối với quyết định về phần dân sự trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án thì người có thẩm quyền kháng nghị có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự hoãn thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

   2. Người đã kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có quyền quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đó cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm."

   Trên đây là quy định về hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong vụ án hành chinh.

   Bạn có thể tham khảo chi tiết tại Luật tố tụng hành chính 2015.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn