Người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại phải có đủ các điều kiện gì?

Ngày hỏi:04/10/2016

Người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại phải có đủ các điều kiện gì? Bạn đọc Lương Minh Tuyến, địa chỉ mail lương****@gmail.com hỏi: Tôi biết khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại thì Nhà nước có trách nhiệm trong việc bồi trường. Theo đó, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại sẽ cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường. Cho tôi hỏi: Người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại phải có đủ các điều kiện gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Các điều kiện của người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại được quy định trong Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009 35/2009/QH12 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010) được hướng dẫn bởi Khoản 2 Điều 7 Nghị định 16/2010/NĐ-CP, theo đó:

  Người đại diện phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Là cán bộ lãnh đạo cấp phòng trở lên hoặc tương đương;

  b) Có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phát sinh trách nhiệm bồi thường;

  c) Không phải là người liên quan của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại hoặc của người bị thiệt hại.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các điều kiện của người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại, được quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn