Người tiến hành tố tụng dân sự bao gồm những ai?

Ngày hỏi:21/09/2016

Người tiến hành tố tụng dân sự bao gồm những ai? Tôi biết trong hoạt động tố tụng dân sự có sự tham gia của cơ quan tiến hành tố tụng dân sự và người tiến hành tố tụng dân sự . Nay cho tôi hỏi người tiến hành tố tụng dân sự bao gồm những ai? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới người tiến hành tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

   Theo đó, người tiến hành tố tụng dân sự gồm có:

   a) Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án;

   b) Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.

   (Khoản 2 Điều 46 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về người tiến hành tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 . Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn