Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong tố tụng hành chính

Ngày hỏi:14/09/2016

Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong tố tụng hành chính được quy định như thế nào? Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại được quy định tại Điều 329 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 như sau:

   1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây:

   a) Được biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại; đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định, hành vi trong tố tụng bị khiếu nại;

   b) Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng của mình.

   2. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Giải trình về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính bị khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;

   b) Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật;

   c) Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hoặc khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong tố tụng hành chính. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật tố tụng hành chính 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn