Quyền, nghĩa vụ của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại

Ngày hỏi:23/07/2016

Quyền, nghĩa vụ của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại được quy định như thế nào? Bạn đọc Huỳnh Thị Mai Ngô, địa chỉ mail huynh****@gmail.com hỏi: Quyền, nghĩa vụ của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Gần đây có quá nhiều oan sai được phát hiện, nên tôi rất muốn biết về quy định này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Quyền, nghĩa vụ của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại được quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009 35/2009/QH12, theo đó:

  1. Người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại có quyền sau đây:

  a) Được nhận các quyết định liên quan đến việc giải quyết bồi thường;

  b) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện quyết định, hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền trong việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật;

  c) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

  2. Người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại có nghĩa vụ sau đây:

  a) Cung cấp kịp thời, đầy đủ và trung thực thông tin, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết bồi thường theo yêu cầu của cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc Tòa án;

  b) Hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  c) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền, nghĩa vụ của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại, được quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn