Quyết định hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm

Ngày hỏi:11/08/2016

Quyết định hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm được quy định như thế nào? Bạn đọc Hoa Lan, địa chỉ mail lanhoan****@gmail.com hỏi: Tôi nghe nói vụ án tranh chấp đất đai của chị tôi bị Tòa án ra Quyết định hoãn phiên tòa (sơ thẩm). Tôi không hiểu tại sao. Nay tôi muốn hỏi: Quyết định hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới quyết định hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

   Theo đó, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 56, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 84, Điều 227, khoản 2 Điều 229, khoản 2 Điều 230, khoản 2 Điều 231 và Điều 241 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

   Quyết định hoãn phiên tòa phải có các nội dung chính sau đây:

   a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   b) Tên Tòa án và họ, tên những người tiến hành tố tụng;

   c) Vụ án được đưa ra xét xử;

   d) Lý do của việc hoãn phiên tòa;

   đ) Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

   Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

   (Điều 233 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyết định hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phiên tòa dân sự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn