Thẩm quyền chung của Tòa án đối với các tranh chấp về dân sự

Ngày hỏi:29/08/2016

Thẩm quyền chung của Tòa án đối với các tranh chấp về dân sự được quy định như thế nào?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền chung của Tòa án đối với các tranh chấp về dân sự được quy định tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Cụ thể như sau:

   Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

   1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.

   2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

   3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

   4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.

   5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.

   6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

   7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.

   8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.

   9. Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

   10. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.

   11. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

   12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

   13. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

   14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về thẩm quyền chung của Tòa án đối với các tranh chấp về dân sự. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để nắm rõ quy định này.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn