Thời hạn hoãn phiên toà hành chính

Ngày hỏi:07/09/2016

Trong thời hạn bao lâu kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên toà thì Toà án mở lại phiên toà. Trường hợp không thể mở lại phiên toà thì Toà án phải làm gì? Mong ban biên tập Thư ký luật tư vấn giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn hoãn phiên toà sơ thẩm không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa theo quy định tại Điều 163 Luật Tố tụng hành chính 2015. Cụ thể như sau:

   "1. Thời hạn hoãn phiên toà sơ thẩm không quá 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên toà.

   2. Quyết định hoãn phiên toà phải có các nội dung chính sau đây:

   a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   b) Tên Toà án và họ, tên những người tiến hành tố tụng;

   c) Vụ án được đưa ra xét xử;

   d) Lý do của việc hoãn phiên toà;

   đ) Thời gian, địa điểm mở lại phiên toà.

   3. Quyết định hoãn phiên toà phải được Chủ toạ phiên toà thay mặt Hội đồng xét xử ký tên.

   Trường hợp Chủ toạ phiên toà vắng mặt thì Chánh án Toà án ra quyết định hoãn phiên toà. Quyết định hoãn phiên toà được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng biết; đối với người vắng mặt thì Toà án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

   4. Trong trường hợp sau khi hoãn phiên toà mà Toà án không thể mở lại phiên toà đúng thời gian, địa điểm mở lại phiên toà ghi trong quyết định hoãn phiên toà thì Toà án phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng biết về thời gian, địa điểm mở lại phiên toà."

   Trên đây là tư về thời hạn hoãn phiên tòa hành chính. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Luật tố tụng hành chính 2015.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn