Thời hạn khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính

Ngày hỏi:05/10/2016

Thời hạn khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Công Nam. Hiện nay, tôi đang tham gia vào một vụ án hành chính giải quyết khiếu kiện liên quan đến quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông. Trong quá trình giải quyết vụ án, tôi thấy Thư Ký Tòa án có một số hành vi trái pháp luật. Tôi rất bức xúc và muốn khiếu nại về những hành vi này. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp tôi: thời hạn khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 330 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

   Theo đó, thời hạn khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính được quy định như sau:

   Thời hiệu khiếu nại là 10 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật.

   Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời hạn khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn bạn vui lòng tham khảo Luật Tố tụng Hành chính 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn