Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/10/2016

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú được quy định như thế nào? Bạn đọc Huyền Như, địa chỉ mail huyennhu****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi là công chức bên kinh tế công. Tôi ít có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với pháp luật, vì một số lý do nên nay tôi đang cần học văn bằng 2 ngàng luật. Hiện tôi đang học về pháp luật tố tụng dân sự. Tôi có 1 vấn đề muốn hỏi như sau: Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú được quy định tại Điều 384 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, theo đó:

   Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú phải có các nội dung chính sau đây:

   1. Ngày, tháng, năm ra thông báo.

   2. Tên Tòa án ra thông báo.

   3. Số và ngày, tháng, năm của quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.

   4. Tên, địa chỉ của người yêu cầu Tòa án thông báo.

   5. Họ, tên và ngày, tháng, năm sinh hoặc tuổi của người cần tìm kiếm và địa chỉ cư trú của người đó trước khi biệt tích.

   6. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu người cần tìm kiếm biết được thông báo hoặc người khác có được tin tức về người cần tìm kiếm.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn