Toà này ủy thác toà kia thu thập chứng cứ trong bao lâu?

Ngày hỏi:03/09/2016

Toà này ủy thác toà kia thu thập chứng cứ trong bao lâu? Cơ quan tôi khởi kiện tranh chấp hợp đồng thi công ra TAND huyện (là tòa án nơi thực hiện hợp đồng). Nay toà án này ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án vì phải đợi kết quả thực hiện ủy thác của toà này cho TAND quận A (nơi bị đơn có trụ sở). Vậy việc uỷ thác này thực hiện trong thời hạn bao nhiêu ngày? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Về việc ủy thác thu thập chứng cứ theo Điều 105 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:
   "Điều 105. Ủy thác thu thập chứng cứ

   1. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có thể ra quyết định ủy thác để Tòa án khác hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này lấy lời khai của đương sự, người làm chứng, thẩm định tại chỗ, tiến hành định giá tài sản hoặc các biện pháp khác để thu thập chứng cứ, xác minh các tình tiết của vụ việc dân sự.

   2. Trong quyết định ủy thác phải ghi rõ tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, quan hệ tranh chấp và những công việc cụ thể ủy thác để thu thập chứng cứ.

   3. Tòa án nhận được quyết định ủy thác có trách nhiệm thực hiện công việc cụ thể được ủy thác trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác và thông báo kết quả bằng văn bản cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác; trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác.

   4. Trường hợp việc thu thập chứng cứ phải tiến hành ở nước ngoài thì Tòa án làm thủ tục ủy thác thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này.

   5. Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này hoặc đã thực hiện việc ủy thác nhưng không nhận được kết quả trả lời thì Tòa án giải quyết vụ án trên cơ sở chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ việc dân sự."

   Như vậy, việc uỷ thác giữa hai toà án mà bạn hỏi được thực hiện trong thời hạn 30 ngày theo quy định trên.

   Trên đây là quy định về thời gian ủy quyền thu thập chứng cứ của tòa án. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để nắm rõ quy định này.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn