Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại

Ngày hỏi:11/10/2016

Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại được quy định như thế nào? Bạn đọc Lương Quang, địa chỉ mail lương****@gmail.com hỏi:Tôi là công chức nhà nước. Vừa rồi chúng tôi có giải quyết yêu cầu bồi thường do thực hiện sai các quy định hành chính. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại được quy định tạiLuật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009 35/2009/QH12 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010) và được hướng dẫn bởi Điều 12 Nghị định 16/2010/NĐ-CP, theo đó:

  1. Trong quá trình thực hiện việc giải quyết bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án phải báo cáo cho cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp về các nội dung sau đây:

  a) Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường;

  b) Ban hành quyết định giải quyết bồi thường;

  c) Người bị thiệt hại khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường;

  d) Thực hiện thủ tục chi trả tiền bồi thường.

  Kèm theo báo cáo phải có bản sao các tài liệu có liên quan đến việc giải quyết bồi thường.

  2. Trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì báo cáo về việc giải quyết bồi thường theo quy định tại khoản 1 của Điều này được gửi cho Bộ Tư pháp.

  3. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải quyết bồi thường theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp.

  4. Ngoài các nhiệm vụ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 của Điều này, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường có thẩm quyền, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải kịp thời báo cáo về việc giải quyết bồi thường để phục vụ công tác quản lý nhà nước về bồi thường.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại, được quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn