Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự

Ngày hỏi:06/10/2016

Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự được quy định như thế nào? Bạn đọc Lương Anh Hương, địa chỉ mail lương****@gmail.com hỏi: Tôi là công chức nhà nước ngành Tòa án. Vừa rồi chúng tôi có giải quyết yêu cầu bồi thường do thực hiện sai các quy định trong hoạt động tố tụng dân sự. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự được quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009 35/2009/QH12 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010) và được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, theo đó:

  1. Sau khi thực hiện việc giải quyết bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người đã tiến hành tố tụng gây ra đối với mỗi vụ việc, Tòa án có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết bồi thường và báo cáo Tòa án cấp trên trực tiếp và Tòa án nhân dân tối cao về các nội dung sau đây để phục vụ công tác quản lý nhà nước về bồi thường:

  a) Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường;

  b) Ban hành quyết định giải quyết bồi thường;

  c) Người bị thiệt hại khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về bồi thường nhà nước;

  d) Thực hiện thủ tục chi trả tiền bồi thường;

  e) Thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người đã tiến hành tố tụng.

  Kèm theo báo cáo phải có bản sao các tài liệu có liên quan đến việc giải quyết bồi thường.

  2. Sau khi giải quyết vụ án tranh chấp về bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Tòa án đã giải quyết tranh chấp gửi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho Tòa án cấp trên trực tiếp và Tòa án nhân dân tối cao để phục vụ công tác quản lý nhà nước về bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.

  3. Định kỳ sáu tháng và hàng năm, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Tòa án nhân dân tối cao về công tác giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính của Tòa án các cấp địa phương mình.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, được quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn