Xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

Ngày hỏi:01/10/2016

Xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Nguyễn Ngọc Trâm Anh, Tp.BMT (SĐT: 0989**8)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định tại Điều 46 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009 và được hướng dẫn bởi Điều 8 Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, theo đó:

   1. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của cá nhân

   Thu nhập thực tế của cá nhân quy định tại Điều 46 Luật TNBTCNN được xác định như sau:

   Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt hại có thu nhập ổn định từ tiền lương trong biên chế, tiền công từ hợp đồng lao động thì căn cứ vào mức lương, tiền công của tháng liền kề của người đó trước khi xảy ra thiệt hại làm căn cứ để xác định khoản thu nhập thực tế.

   Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt hại có việc làm và hàng tháng có thu nhập nhưng không ổn định thì lấy mức thu nhập trung bình của ba tháng liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại làm căn cứ để xác định khoản thu nhập thực tế.

   Trường hợp trước khi xảy ra thiệt hại mà người bị thiệt hại là nông dân, ngư dân, người làm muối, người trồng rừng, người làm thuê, người buôn bán nhỏ, thợ thủ công, lao động khác có thu nhập nhưng theo mùa vụ hoặc không ổn định thì lấy mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương; nếu không xác định được thu nhập trung bình thì lấy mức lương tối thiểu đối với cơ quan Nhà nước tại thời điểm giải quyết bồi thường làm căn cứ để xác định khoản thu nhập thực tế.

   2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của tổ chức

   Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của tổ chức quy định tại Điều 46 Luật TNBTCNN được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình của hai năm liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại và được xác định theo báo cáo tài chính hợp pháp của tổ chức; trường hợp không có báo cáo tài chính, tổ chức có thể chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút bằng các tài liệu, chứng cứ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

   Trường hợp tổ chức được thành lập chưa đủ hai năm tính đến thời điểm xảy ra thiệt hại thì thu nhập thực tế của tổ chức được xác định trên cơ sở thu nhập bình quân trong thời gian hoạt động thực tế của tổ chức đó.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra, được quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009. Bạn vui lòng tham các khảo văn bản trên để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn