Xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng hành chính

Ngày hỏi:05/10/2016

Xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Mai Anh, quê ở Điện Biên. Tôi đang rất quan tâm và tìm hiểu về lĩnh vực tố tụng hành chính. Tôi có đọc qua một số tài liệu và thắc mắc về việc xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng hành chính được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của tôi là maianh***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng hành chính đã được quy định cụ thể tại Khoản đã được quy định cụ thể tại Điều 359 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

   Theo đó, việc xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng hành chính được quy định như sau:

   1. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ không phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ thì người phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo quyết định của Tòa án phải hoàn trả cho người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

   2. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ cho chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ thực tế thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu; nếu số tiền tạm ứng đã nộp nhiều hơn chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ thực tế thì họ được trả lại phần tiền còn thừa theo quyết định của Tòa án.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Tố tụng Hành chính 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn