01 trường hợp duy nhất công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành cổ phần

Ngày hỏi:29/09/2021

Theo quy định pháp luật về doanh nhiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ được phát hành cổ phần trong trường hợp nào? Và đối với loại hình công ty này thì có tư cách pháp nhân kể từ ngày nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

   - ...

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

   Như vậy, theo quy định trên thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không được phát hành cổ phần. Chỉ có 01 trường hợp duy nhất được phát hành cổ phần là để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn