03 cách giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 02 thành viên

Ngày hỏi:04/01/2019

Trong quá trình làm ăn thì chúng tôi có lợi nhuận không tốt lắm, chính vì vậy tôi và 2 người bạn còn lại quyết định sẽ giảm bớt vốn của công ty để lấy nguồn đó đầu tư vào chỗ khác. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng những hình thức nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 03 cách giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 02 thành viên
   (ảnh minh họa)
  • Vốn điều lệ của công ty TNHH 02 thành viên trở lên là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

   Theo đó, tại Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về các hình thức giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 02 thành viên trở lên như sau:

   - Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

   - Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định của pháp luật;

   - Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

   Với việc giảm vốn điều lệ thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   - Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

   - Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

   - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   Lưu ý: Kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

   Trên đây là nội dung giải đáp về các hình thức giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 02 thành viên .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn