03 loại cổ phần ưu đãi của công ty cổ phần

Ngày hỏi:14/01/2019

Theo tôi được biết thì ngoài cổ phần phổ thông ra, công ty cổ phần còn có một số cổ phần ưu đãi khác. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Công ty cổ phần có bao nhiêu loại cổ phần ưu đãi? Đó là những loại nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Với quy định hiện hành thì công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông và người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Bên cạnh cổ phần phổ thông, công ty cổ phần cũng có thể có cổ phần ưu đãi và người sở hữu cổ phần ưu đãi sẽ được gọi là cổ đông ưu đãi.

   Theo đó, tại Khoản 2 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về các loại cổ phần ưu đãi của công ty cổ phần bao gồm:

   - Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

   - Cổ phần ưu đãi cổ tức;

   - Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

   Trong đó,

   + Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

   + Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

   + Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

   Lưu ý:

   + Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập mới được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

   + Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

   Ngoài ra, công ty cổ phần còn có thể có thêm cổ phần ưu đãi khác nếu Điều lệ công ty quy định.

   Trên đây là nội dung giải đáp về các loại cổ phần ưu đãi của công ty cổ phần.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn