05 người có thành lập được một hợp tác xã không?

Ngày hỏi:10/11/2020

Tôi có trường hợp mong được tư vấn như sau. Hiện tại, tôi ở Long An đang có nhu cầu tăng gia sản xuất và phân phối sản phẩm chuối hột. Trước đây tôi cũng đã làm theo mô hình hộ gia đình, tuy nhiên đã nghỉ từ lâu. Bây giờ, tôi với 04 người bạn muốn thành lập HTX để thực hiện việc kinh doanh này thì với số lượng như vậy có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã 2012 quy định như sau:

   Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

   Như vậy, đối chiếu thông tin mà bạn cung cấp do số lượng thành viên chưa đáp ứng theo quy định trên do đó chưa thể thành lập hợp tác xã.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn