3 hình thức giảm vốn điều lệ trong Công ty TNHH hai thành viên

Ngày hỏi:23/02/2019

Công ty TNHH hai thành viên trở lên dự kiến đăng ký giảm vốn điều lệ. Vui lòng cho biết các hình thức giảm vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

   a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

   b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

   c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

   Thủ tục thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

   c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

   d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   Kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn