Ai là người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần theo Luật mới?

Ngày hỏi:16/07/2020

Được biết là đã có Luật Doanh nghiệp mới, vậy theo luật này thì ai là người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2020) thì:

   Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Như vậy, trước hết người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần sẽ căn cứ theo Điều lệ công ty.

   Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là ĐDTPL của công ty.

   Trường hợp công ty có hơn một người ĐDTPL thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là ĐDTPL của công ty.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT