Ai là người quản lý doanh nghiệp?

Ngày hỏi:23/07/2020

Ai là người quản lý doanh nghiệp trong Luật Doanh nghiệp 2020? So với quy định hiện hành thì có gì khác biệt không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ai là người quản lý doanh nghiệp?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

   Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Hiện nay, theo Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

   Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Như vậy, so với Luật Doanh nghiệp hiện hành thì Luật mới không có quá nhiều thay đổi về người quản lý doanh nghiệp. Điểm khác biệt nhỏ ở đây là đối với cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty thì Luật mới không bắt buộc người này phải có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn