Ai phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình?

Ngày hỏi:19/12/2018

Tôi hiện đang là thành viên của công ty hợp danh, nhưng tôi chỉ là thành viên góp vốn mà thôi. Vừa rồi công ty có sửa đổi điều lệ công ty và trong đó về phần nghĩa vụ của thành viên góp vốn có ghi thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty, trong khi đó trước đây quy định này chỉ áp dụng cho thành viên hợp danh của công ty thôi, nhưng chứ nộp cho phòng đăng ký kinh doanh? Giờ tôi phải làm sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

   Trong đó, Tại Khoản 1 Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 172. Công ty hợp danh

   1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

   a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

   b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

   c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định trong công ty hợp danh:

   - Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

   - Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

   Điều đó đồng nghĩa thành viên góp vốn trong công ty hợp danh không chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty mà chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty mà thôi.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định điều lệ công ty phải quy định quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty hợp danh.

   Tuy nhiên, điều lệ công ty hợp danh chỉ được quy định quyền và nghĩa vụ của thành viên trong phạm vi pháp luật cho phép, pháp luật không cấm và không trái với quy định của pháp luật.

   Do đó: Việc Điều lệ của công ty bạn quy định thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty là trái với quy định của pháp luật.

   Bạn nên kiến nghị công ty xem xét, sửa đổi nội dung này cho phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp công ty không sửa đổi, hoặc sửa đổi không phù hợp thì bạn có thể liên hệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở để kiến nghị giải quyết.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn