Ai sẽ hoàn trả lại tiền trợ cấp thôi việc cho Doanh nghiệp?

Ngày hỏi:18/06/2015
Hiện nay Công ty tôi đang giải quyết chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động có thời gian làm việc như sau: - ÔNg Nguyễn Văn A làm việc cho Công ty B (nhà máy xe đạp Đà Nẵng cũ) từ tháng 9/1981 đến tháng 3/1993; từ tháng 4/1993 Ông A chuyển công tác về Công ty chúng tôi và công tác liên tục đến nay (hiên nay Công ty chúng tôi đã cổ phần hóa từ năm 2006) - Nay Ô. A xin chấm dứt hợp đồng lao động . Kính đề nghị Sở LĐTBXHTPĐN hướng dẫn cho biết phần trợ cấp thôi việc của Ô. A trong thời gian làm việc ở Công ty B sẽ do ai chi trả, hiên nay Công ty B đã giải thể và xác nhập thành Công ty Cơ khí Oto và thiết bị điện . Theo luật quy định thì Công ty chúng tôi chi trả số tiền TCTV trong khoản thời gian người lao động làm việc tại Công ty B thì đơn vị nào hoàn trả lại số tiền trên cho đơn vị chúng tôi, và được thực hiện theo quy định cụ thể của văn bản pháp quy nào ? Kính mong quý cấp quan tâm giải đáp để Công ty chúng tôi cơ sở thực hiện bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của bà, Sở LĐ-TB&XH trả lời như sau:

   Tại Khoản 2, Điều 38, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động quy định: “Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó.”

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông A (trước đó làm việc tại Công ty B - nhà máy xe đạp Đà Nẵng cũ, là công ty nhà nước) chuyển công tác về đơn vị trước ngày 01/01/1995, khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật thì công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông A làm việc tại công ty (từ tháng 4/1993 đến nay theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 BLLĐ 2012) và thời gian ông A làm việc trước đó tại công ty B.

   Nghị định số 05/2015/NĐ-CP không quy định về việc hoàn trả lại số tiền đơn vị đã chi trả đối với thời gian người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó. Theo quy định tại Khoản 6, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, nguồn “kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí hoạt động của người sử dụng lao động”

   Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để bà được biết./.


  Nguồn:

  Website Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ cấp thôi việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn