Ban Biên tập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày hỏi:30/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ về tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, thì việc tổ chức ban biên tập được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 7 Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 quy định Ban biên tập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia như sau:

   - Trưởng ban: Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

   Trong giai đoạn đầu, phối hợp với Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia bảo đảm hệ thống máy chủ vận hành băng thông, đường truyền cho Cổng thông tin; đồng thời từng bước huy động, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa để thuê máy chủ, vận hành kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu truy cập, khai thác và sử dụng thông tin của cộng đồng khởi nghiệp; thực hiện sao lưu định kỳ, lưu trữ nội dung thông tin, tư liệu của Cổng thông tin theo quy định.

   - Huy động nguồn lực xã hội, xây dựng cơ chế hợp tác, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia duy trì và phát triển Cổng thông tin.

   - Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của đơn vị quản lý về hoạt động của Cổng thông tin.

   - Thực hiện các nội dung khác theo thỏa thuận.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT