Bán cổ phần của cổ đông sáng lập

Ngày hỏi:21/03/2011

Công ty CP thành lập từ tháng 6/2008.Niêm yết trên sàn từ tháng 8/2010.Luật sư cho tôi hỏi: Đến tháng 3/2011 Cổ đông sáng lập của cty đã được bán cổ phần chưa? Nếu được bán thì sẽ bán theo hình thức nào để phù hợp với luật DN và luật chứng khoán?

  Nội dung này được Dân luật tư vấn như sau:

  • Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

   Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.

   Như vậy 3 năm tính từ 6 /2008 là tháng 6/2011. Điều này có nghĩa là vào 3/2011 chưa được bán cổ phần của cổ đông sáng lập.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn