Ban đại diện chủ nợ giải quyết thủ tục phá sản có bao nhiêu thành viên?

Ngày hỏi:26/05/2020

Cho em hỏi về vấn đề thủ tục phá sản. Ban đại diện chủ nợ giải quyết thủ tục phá sản có bao nhiêu thành viên? Những thành viên này tự ứng cử làm ban đại diện hay do ai bầu? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 82 Luật Phá sản 2014 quy định như sau:

   1. Ban đại diện chủ nợ có từ 03 đến 05 thành viên do các chủ nợ bầu tại Hội nghị chủ nợ, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên.

   2. Ban đại diện chủ nợ thay mặt cho các chủ nợ thực hiện giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, đề xuất với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản về việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ. Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thực hiện đề xuất thì Ban đại diện chủ nợ có quyền thông báo bằng văn bản với Thẩm phán phụ trách giải quyết phá sản.

   Như vậy, ban đại diện chủ nợ có từ 03 - 05 thành viên. Những thành viên này do các chủ nợ bầu tại Hội nghị chủ nợ, gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn