Bản kế hoạch tài chính của Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam được lập trên cơ sở nào?

Ngày hỏi:26/05/2017

Bản kế hoạch tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam được lập trên cơ sở nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Nguyễn Phúc Giác Hải, là sinh viên ngành Kế toán, trường đại học Hutech. Em hiện đang học môn học về pháp luật trong hoạt động dầu khí. Trong quá trình tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết bản kế hoạch tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam được lập trên cơ sở nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (nguyenphuc**@***)

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bản kế hoạch tài chính của Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam được lập trên cơ sở nào?
   (ảnh minh họa)
  • Bản kế hoạch tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam quy định tại Điều 25 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cụ thể như sau:

   1. Căn cứ vào định hướng, quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Hội đồng thành viên thông qua.

   2. Hàng quý và cuối năm, Tổng giám đốc thực hiện đánh giá và báo cáo Hội đồng thành viên tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm báo cáo và lập kế hoạch tài chính cho năm kế tiếp.

   3. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Hội đồng thành viên quyết định, doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của năm báo cáo và lập kế hoạch tài chính cho năm kế tiếp gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 7 hàng năm.

   4. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát lại kế hoạch tài chính do Công ty mẹ lập và có ý kiến chính thức bằng văn bản để Công ty mẹ hoàn chỉnh kế hoạch tài chính. Kế hoạch tài chính sau khi hoàn chỉnh là kế hoạch chính thức làm cơ sở cho Bộ Tài chính, Bộ Công Thương giám sát đánh giá quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về bản kế hoạch tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 06/2015/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 25 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ – tập đoàn dầu khí việt nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn