Bị khai trừ khỏi công ty đúng hay sai?

Ngày hỏi:19/12/2018

Tôi là thành viên hợp danh của công ty, tôi bị công ty họp xét và bị khai trừ do đã tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng, nhiều lần có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác, đã được công ty họp kiểm điểm nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tại phạm là có đúng hay không? Vì tôi là thành viên hợp danh của công ty tôi được nhân danh công ty để kinh doanh mà? Lời ăn lỗ thì chịu thôi chứ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Trong đó, công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi chung là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 180 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong các trường hợp sau đây:

   - Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai;

   - Vi phạm quy định tại Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014;

   - Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác;

   - Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của thành viên hợp danh.

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì thành viên hợp danh của công ty có hành vi tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác trong công ty thì sẽ bị khai trừ khỏi công ty.

   Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn đã nhiều lần tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng, có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác, đã được công ty họp kiểm điểm nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tại phạm.

   Nên việc công ty quyết định khai trừ bạn là có cơ sở pháp luật.

   Lưu ý: Bạn bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của công ty từ thời điểm quyết định khai trừ có hiệu lực.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn