Bị từ chối tên đăng ký thành lập công ty, công ty có quyền kiện Phòng đăng ký doanh nghiệp không?

Ngày hỏi:16/08/2021

Bị từ chối tên đăng ký thành lập công ty, công ty có quyền kiện Phòng đăng ký doanh nghiệp hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định:

   Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Để tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên doanh nghiệp, ý kiến Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng. Trường hợp không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

   Theo quy định này thì trường hợp bị Phòng đăng ký doanh nghiệp từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp, doanh nghiệp không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

   Như vậy, trường hợp bị từ chối tên dự kiến đăng ký thành lập công ty, công ty có quyền khởi kiện Phòng đăng ký doanh nghiệp theo thủ tục tố tụng hành chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn